1

 

  1. pl
  2. en
  3. de
  1. pl
  2. en
  3. de
  1. pl
  2. en
  3. de

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.
2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:


 

1.  Administratorem danych osobowych uczestników biegów jest Gminny Ośrodek Kultury
w Pszczewie
z siedzibą w Pszczewie, ul. Poznańska 27, 66-330 Pszczew; gokpszczew@gokpszczew.pl

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Gminny Ośrodek Kultury
w Pszczewie, ul. Poznańska 27, 66-330 Pszczew; dpo@gokpszczew.pl

3.  Dane osobowe uczestników biegów przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa art.
6 ust 1 pkt a RODO
w celu organizacji i realizacji biegów ulicznych pod nazwą „Pszczewska Dwudziestka” i „Bieg Katarzyny”

4.  Odbiorcą danych osobowych uczestników biegów będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom
z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Wyniki biegów mogą być publikowane na stronie internetowej GOK w Pszczewie.

5.  Dane osobowe uczestników biegów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6.  Dane osobowe uczestników biegów będą przechowywane przez 12 miesięcy.

7.  Uczestnicy biegów posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.  Uczestnicy biegów posiadają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.  Dane osobowe uczestników biegów nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

RODO
klauzula informacyjna

Designed by divineme.kb 

Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

ul. Poznańska 27

66-330 Pszczew

tel. 95 749 23 22

e-mail: pszczewska20@gokpszczew.pl